Perheakrossa lapsi (4-6v) ja aikuinen akroilevat yhdessä. Leikkien ja erilaisten yksilötaitojen kautta opetellaan pariakrobatiaa oman aikuisen kanssa. Oma aikuinen voi olla esim. äiti, isä, kummi, mummi tms.

Alle kouluikäisten tunneilla käytetään apuna välineitä kuten renkaita, palloja ja mattoja. Tunneilla tutustutaan akrobatian maailmaan erilaisten leikkien ja teemojen avulla, ja tärkeintä tunneilla onkin löytää rohkeutta ja luottamusta kehon hallintaan samalla kun sosiaaliset vuorovaikutustaidot kasvavat. Harjoitteet tehdään opettajan ohjauksella turvallisesti ja oman tason mukaisesti.

80,00 €